Käpylä 100 celebrates the 100th anniversary of the foundation of Käpylä, a vibrant neighbourhood in Helsinki, with variety of events during the year 2020.

 

Unfortunately, due to COVID-19, the majority of events have been canceled or postponed to autumn 2020.

 

Käpylä-Seura, which is the organizing association of Käpylä 100, will arrange the main celebration of Käpylä 100 at Karjalatalo on November 7, 2020. The program includes music, poetry, and a speech held by Jan Vapaavuori, the Mayor of Helsinki.

 

The logo for Käpylä 100 is created by Käpylä-based graphic designer Tuija Rannikko.

Käpylä 100 Kiosk

During June, Käpylä 100 kiosk is open every Thursday and Friday from 11 am to 3 pm. In July, the kiosk is open on Sunday 19th, Wednesday 22nd and Thursday 23rd between 12 pm and 6 pm. The kiosk serves you fresh pastries, coffee and some Käpylä merchandise. Ask for Käpylä 100 merch as well!

 

You can find the kiosk in the corner of Vaakalinnuntie and Mäkelänkatu.

Käpylä Quarantine club

Käpylä Quarantine Club also serves cultural program live for everyone at home. Follow on Facebook:
www.facebook.com/kapylankaranteeniklubi

ART ON ELECTRICITY DISTRIBUTION CABINETS

During the spring and summer, electricity distribution cabinets in Käpylä will be painted with Kalevala theme. More information about the location of the artworks will be available soon. Follow the process on Instagram: @kapyla_100v_sahkokaapit

Käpylä 100
in english

Käpylä 100

på svenska

 

Kottby 100 år jubileumsåret firar 100-årsjubileet för grundandet av Kottby med olika evenemang under år 2020.
 

Tyvärr på grund av COVID-19 har majoriteten av händelserna avbrutits eller skjutits upp till hösten 2020.
 

Kottby-Sällskapet, som är den organiserande föreningen för Kottby 100, kommer att arrangera huvudfirandet av Kottby 100 på Karjalatalo den 7 november 2020. Programmet inkluderar musik, poesi och ett anförande av Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.
 

Logo för Kottby 100 är skapad av den Kottby-baserade grafiska formgivaren Tuija Rannikko.

KOTTBY 100 kiosken

Hundraårskiosken i hörnet av Gripvägen och Backasgatan är öppen från 11.00 till 15.00 varje torsdag och fredag i juni. I juli kiosken är öppen på söndag 19.7., onsdag 22.7. och torsdag 23.7. från 12.00 till 18.00.

Kiosken serverar färska bakverk, kaffe och lite Kottby-varor. Be också om Kottby 100 varor!

Kottby karantänklubb

Kottby karantänklubb serverar också kulturprogram direkt för alla hemma. Följ på Facebook: 

https://www.facebook.com/kapylankaranteeniklubi/

Konst på elfördelningsskåp

Under våren och sommaren målas elfördelningsskåp i Kottby med Kalevala-tema. Mer information om platserna med konstverk kommer att finnas tillgänglig snart. Följ processen på Instagram: @kapyla_100v_sahkokaapit

 

program

Since the situation with COVID-19, most of the program will be held in autumn and winter.

 

Unfortunately, the majority of events are in Finnish but we warmly encourage you to take part in organizing an event in your language. If you have something in mind, just contact us: kapyla100@gmail.com

* * *

Sedan situationen med COVID-19 kommer det mesta av programmet att hållas under hösten och vintern.
Majoriteten av evenemangen är tyvärr på finska, men vi uppmanar dig varmt att delta i att organisera ett evenemang också på svenska! Om du har något i åtanke, kontakta oss: kapyla100@gmail.com

together with

tiLlsammans med

1/16